صفحه اصلی
برنامه تفریحی در مجموعه پینت بال قلعه برای دانشجویان خوابگاه برادران برگزار شد.
  • 242 بازدید

ستاد فرهنگی خوابگاه برادران به مناسبت روز دانشجو و در جهت افزایش روحیه نشاط و شادابی برنامه تفریحی در مجموعه ورزشی پینت بال قلعه همراه با بازی و هیجان برای دانشجویان خوابگاه در روز پنج شنبه 16 آذر از ساعت 9 الی 14با حضور 40 نفر از دانشجویان برگزار نمود .

افزودن نظرات