صفحه اصلی
بازدید از پروژه ساخت پل غیر هم سطح شهرداری تهران
  • 56 بازدید

بازدید از پروژه ساخت پل غیر هم سطح شهرداری منطقه16 تهران توسط شرکت آکادام شرق با حضور دانشجویان مهندسی  مکانیک جهت آشنایی با مبحث ایمنی و بهداشت در کارگاه ها با همراهی خانم دکتر قدیم زاده در روز پنجشنبه 7 دی ماه 1402 به همت انجمن علمی مهندسی مکانیک پردیس شهید عباسپور برگزار گردید.

افزودن نظرات