صفحه اصلی
همایش علمی اسطرلاب در مرکز همایش های پردیس شهید عباسپور
  • 5813 بازدید

همایش علمی اسطرلاب (ماجرای رصدخانه ملی ایران) در مرکز همایش های پردیس برگزار شد.

جهت اطلاعات بیشتر به لینک اداره فرهنگی مراجعه فرمایید.

https://www.sbu.ac.ir/fa/web/ace/w/123-3

افزودن نظرات