صفحه اصلی
برگزاری کارگاه روش تحقیق برای دانشجویان در پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور
  • 2115 بازدید

  به گزارش اداره فرهنگی- اجتماعی پردیس، 6 و 8 آبان ماه 1402 بسیج دانشجویی توسط دکتر نعیمی (عضو هیأت علمی پردیس)، کارگاه روش تحقیق درخصوص آشنایی با ابزارها و شیوه‌های جستجو در منابع اطلاعاتی در مرکز همایش های پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور برگزار نمودند.

استاد این کارگاه خانم دکتر زینب شاهی (دانشجوی پسادکتری دانشگاه شهید بهشتی) درخصوص سرفصل های زیر برای 120 نفر از دانشجویان (دختر و پسر) تدریس نمودند.

معرفی منابع معتبر اطلاعاتی

نگارش مقاله علمی

نحوه ارائه پروپوزال و پایان نامه

اخلاق پژوهشی و انضباط دانشگاهی

علم سنجی و کار تیمی

افزودن نظرات