صفحه اصلی
بازدید از سازمان نقشه برداری کشور
  • 24 بازدید

در راستای افزایش سطح علمی دانشجویان و آشنایی با علم نقشه یابی و نقشه خوانی بازدید از سازمان نقشه برداری کشور به همت انجمن علمی عمران پردیس شهید عباسپور با حضور دانشجویان مهندسی عمران به همراه آقای دکتر محبوبی در روز چهارشنبه 6 دی ماه 1402 برگزار گردید.

افزودن نظرات