صفحه اصلی
بازدید دکتر کرمانیان از مجموعه آموزشهای تخصصی در پردیس شهید عباسپور
  • 10426 بازدید

دکتر کرمانیان سرپرست پردیس روز یکشنبه نهم اردیبهشت 1403 با دکتر رشیدی مهرآبادی رییس مرکز آموزشهای تخصصی و دکتر لطیف رییس سابق دانشگاه شهید بهشتی دیدار نمودند.

سرپرست پردیس شهید عباسپور از مجموعه مرکز آموزشهای تخصصی، مهمانسراها و درمانگاه پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور بازدید کرد.

 

 

 

 

 


 


 


 


 


 


 


 

افزودن نظرات