صفحه اصلی
دومین تریبون آزاد مردمی دانشجویی با موضوع انتخابات
  • 91 بازدید

بسیج دانشجویی پردیس شهید عباسپور دومین تریبون آزاد مردمی دانشجویی را با موضوع انتخابات در روز شنبه 5 اسفندماه 1402 از ساعت 16 در روبروی ایستگاه متروی فرهنگسرا برای زدن حرف های بدون واسطه مردم برگزار نمود.

افزودن نظرات