صفحه اصلی
آیین بدرقه و اعزام تیم والیبال دانشجویان پردیس شهید عباسپور
  • 12014 بازدید

روز دوشنبه 23 بهمن 1402 آیین بدرقه و اعزام تیم والیبال دانشجویان پردیس به مسابقات دانشگاه های منطقه یک کشور برای کسب سهمیه المپیاد تابستان ۱۴۰۳ در پردیس شهید عباسپور برگزار شد.

سرپرست تیم: آقای عبدالله کاظمی (سرپرست ادره خدمات دانشجویی) پردیس شهیدعباسپور

مربی: آقای فرهاد میرزایی

بازیکنان :

۱- سید مهدی حسینی، از دانشکده مهندسی عمران آب و محیط زیست

۲-  امیرمهدی ایزدپناه، از دانشکده مهندسی عمران آب و محیط زیست

۳- آرش احمدی جلایر،از دانشکده مهندسی عمران آب و محیط زیست

۴- محمدمهدی ظفرنوایی، از دانشکده مهندسی عمران آب و محیط زیست

۵- سیدامیرمهدی صالحیان، از دانشکده  مهندسی مکانیک 

۶- مهدیارسلیمانی

۷- یاسین شکوهی

۸- حسین افخمی خیرآبادی

۹- کیانوش ترابی

۱۰-  محمدحسین رئیسی

۱۱-  امیر سلیمانی زیارتی

۱۲- احمد امیری لرگانی

 

افزودن نظرات