صفحه اصلی
نتایج مسابقات ورزشی گرامی داشت هفته تربیت بدنی در پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور
  • 1628 بازدید

روز چهارشنبه 3 آبان ماه 1402 نتایج مسابقات ورزشی گرامی داشت هفته تربیت بدنی پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور به شرح اعلام گردید.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کارمندان (خانم )

 

رشته ورزشی

 

تعداد نفرات شرکت کننده

 

مقام

 

نام و نام خانوادگی

 

شوت دارت

 

10 نفر

اول

الهام عربی

دوم

مینو مصفا

 

پنجه بالای سر

 

10 نفر

اول

زینب هاشم خانی

دوم

الهه برخورداری

 

دوی 9*4

 

10 نفر

اول

مرضیه حیدری

دوم

آزاده شریفی

 

 

 

 

دانشجویان (دختر)

 

 

دوی 9*4

 

 

26 نفر

اول

مبینا عامری

دوم

پریدخت مینایی

سوم

مریم سادات موسوی

 

شوت دارت

 

26 نفر

اول

فاطمه زینلی کرمانی

دوم

فاطمه گرجی مهلبانی

سوم

محدثه رضایی یزدی

 

دانشجویان (پسر)

 

شوت دارت

 

38 نفر

اول

امیرحسین محمدی

دوم

سبحان برهانی

سوم

امیرحسین فخاری

 

 

دانشجویان (پسر)

 

 

دوی صد متر

 

 

18 نفر

اول

محسن خاکستری

دوم

محمداحسان چیانی

سوم

امیررضا پاشایی

 

دانشجویان (پسر)

 

پرتاب وزنه

 

12 نفر

اول

سبحان برهانی

دوم

امیرعلی ابراهیم شهرکی

سوم

محمدمهدی اکبری فرد

 

کارمندان (آقا)

 

تنیس روی میز

 

5 نفر

اول

علی زاوشی

دوم

کوروش گنجی

سوم

امیر اسدیان

 

کارمندان (آقا)

 

شوت دارت

 

7 نفر

اول

مهیار طالاری

دوم

مصطفی کارگر

سوم

اصغر یامی

 

کارمندان (آقا)

 

پرتاب وزنه

 

5 نفر

اول

مجید رجبی

دوم

اسماعیل ناصری

سوم

عیسی اکبرنیا

افزودن نظرات