صفحه اصلی
اردوی فرهنگی تفریحی بسیج کارکنان پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور
  • 831 بازدید

به همت بسیج کارکنان پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور و بسیج کارکنان دانشگاه شهید بهشتی (ره) و به مناسبت روز بسیج، اردوی فرهنگی تفریحی در پردیس زیراب دانشگاه شهید بهشتی (ره) برگزار گردید.  

افزودن نظرات