مدیریت امور آموزشی

قابل توجه دانشجویان عزیز

انتخاب واحد : شنبه 14 بهمن ماه لغایت دوشنبه 16 بهمن ماه
​​​​​​​شروع کلاس ها : شنبه 21 بهمن ماه 1402

Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image
دانلودها:
اطلاعیه ها (دانشجویان جدیدالورود)
تقویم آموزشی سال تحصیلی    1402-1403
 آیین نامه ها و ضواربط آموزشی در دانشگاه شهید بهشتی ( پردیس فنی و مهندسی )
راهنمای کاربری LMS