کارت دانشجویی
 
دانشجویان محترم کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری، ورودی سال تحصیلی 1400-1399
لطفاً برای دریافت کارت دانشجویی بهمراه برگه تأییدیه ثبت نام از روز شنبه مورخ 99/10/27 لغایت روز دوشنبه مورخ 99/11/27 به اداره حراست پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور مراجعه نمایید.
​​​​