Responsive Image
​​​​​​​ارتباط با ما:
 
 نشانی: تهران میدان نوبنیاد، انتهای اتوبان شهیدبابایی، نرسیده به حکیمیه، پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور
 
  کدپستی: 53571-16589
 
  صندوق پستی: 1719-16765
 
  تلفن اداره حراست پردیس: 73932390- 73932391- 73932399
 
  نمابر اداره حراست پردیس: 77312892