​دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست :

1- مهندسی عمران
2- مهندسی نقشه برداری
 
 

دانشکده مهندسی برق ( قدرت _ کنترل ) :

1- مهندسی برق​
 
 

دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی :

1- مهندسی مکانیک
2- مهندسی انرژی
3- مهندسی صنایع
4- مهندسی مواد و متالوژی

 

 

دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست :

 

مهندسی در سوانح طبيعي 
مهندسي عمران - حمل و نقل
مهندسی عمران - زلزله
مهندسي عمران - ژئوتكنيك
مهندسي عمران - آب و سازه هاي هيدروليكي
مهندسي عمران - مديريت منابع آب
مهندسي عمران - محيط زيست
مهندسي عمران - مهندسی آب و سازه هاي هيدروليكي
مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت منابع آب
مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست 
مهندسی محیط زیست آب و فاضلاب 
مهندسی نقشه برداری - سیستم های اداره زمین 

 

دانشکده مهندسی برق :

 

​مهندسي برق - برنامه ریزی و مدیریت 
سیستم های انرژی الکتریکی 
مهندسی برق - سیستم های قدرت 
مهندسي برق -کنترل 
 

 

دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی :

 

​مهندسي مكانيك - تبديل انرژي
مهندسي سيستم‌هاي انرژي - سيستم‌هاي انرژي
مهندسي بازرسي فني
مهندسی ایمنی و بازرسی فنی
مهندسي مكانيك - طراحي كاربردي
مهندسي انرژي هاي تجديد پذير
مهندسی سیستم های انرژی - تکنولوژی انرژی
مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
مهندسی مکانیک - نگهداری و پایش تجهیزات
مهندسی مکاترونیک 
 

​​

 

دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست :

 

​مهندسي عمران - زلزله
مهندسي عمران - مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی
مهندسي عمران - ژئوتكنيك
مهندسي محيط زيست - آب و فاضلاب 
مهندسی محیط زیست - مهندسی آب و فاضلاب 

 مهندسي عمران - مهندسي و مديريت منابع آب

 

دانشکده مهندسی برق :

 

​مهندسي برق - كنترل
مهندسي برق - قدرت


 

دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی :

 

​مهندسي مكانيك - تبديل انرژي
مهندسي مكانيك - طراحي كاربردي 
مهندسي مكانيك - طراحی کاربردی - جامدات 
مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی - دینامیک و کنترل و ارتعاشات

 

​​